Stanovení modulu přetvárnosti Edef,2 a poměru Edef,2/Edef,1 (SZZ)Stanovení modulu přetvárnosti Mvd (MPa) (LDD)

Stanovení objemové hmotnosti membránovým objemoměrem

Měření rovinatosti planografem

Měření podélných a příčných nerovností latí (4m, 2m)

Měření makrotextury na obrusné vrstvě vozovky

Kopané sondy

Vývrty

 

Zkoušky betonů

  • Stanovení konzistence – zkouška sednutím
  • Stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu
  • Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou
  • Vlhkost