CONSULTEST – PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

  • Cílem projektu je zvýšit adaptabilitu zaměstnanců a konkurenceschopnost firmy CONSULTEST s.r.o. prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, klíčových kompetencí a dovedností zaměstnanců. Projekt je orientován na celkový rozvoj pracovní způsobilosti zaměstnanců pro zvýšení jejich kvalifikace a adaptability. Neméně důležitým cílem je také snaha o prohloubení zájmu zaměstnanců o celoživotní vzdělávání.
  • Reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013457