harabin
meranie3

Terénní zkouška měření makrotextury na obrusné vrstvě vozovky je metoda používaná v oblasti dopravního inženýrství k posouzení hrubého povrchového reliéfu (makrotextury) na povrchu asfaltové nebo betonové vozovky. Makrotextura se týká hrubších vlastností povrchu, které mají vliv na trakci a odvodnění na silnici. Tento druh zkoušky je důležitý pro posouzení bezpečnosti a pohodlí provozu vozidel, zejména za nepříznivých povětrnostních podmínek.

Postup terénní zkoušky měření makrotextury na obrusné vrstvě vozovky zahrnuje následující kroky:

  1. Příprava na zkoušku: Před provedením měření je třeba připravit speciální zařízení nebo přístroj, který umožňuje měření makrotextury na vozovce. To může zahrnovat použití laserového profilometru, texturometru nebo jiného vhodného zařízení.
  2. Umístění na vozovce: Zařízení se umístí na povrch vozovky a je prováděno měření na vybraných úsecích vozovky. Obvykle se měří na různých částech vozovky, aby byla získána reprezentativní data.
  3. Měření makrotextury: Měřící zařízení provádí měření makrotextury na povrchu vozovky. Makrotextura se obvykle měří jako výška nebo hloubka nerovností na povrchu vozovky, která může ovlivnit trakci vozidel.
  4. Záznam a analýza dat: Získaná data o makrotextuře se zapisují a mohou být dále analyzována. To může zahrnovat vytvoření profilu makrotextury, statistické analýzy nebo porovnání s předepsanými normami a standardy pro bezpečnost a kvalitu vozovek.

Terénní zkouška měření makrotextury na obrusné vrstvě vozovky je důležitá pro posouzení bezpečnosti a komfortu provozu vozidel na silnicích. Poskytuje důležité informace pro údržbu a opravy vozovek a může pomoci při optimalizaci návrhu nových silničních povrchů.