Jak držet kvalitu staveb i při nízkých cenách?
10.7.2016
Měření protismykových vlastností vozovek aneb Máte v obci bezpečné silnice?
10.7.2016

Jak udržet kvalitu na stavbách i v době škrtů?

Při sledování zpráv o stavu našeho průmyslu se neustále hovoří o nutnosti investic do infrastruktury a nastartování skomírajícího stavebnictví.  Odborná veřejnost se však kromě nedostatku financí na nové stavby a opravy zabývá i problematikou kvality výstavby. V současné době kdy je enormní tlak na cenu, která je často jediným kritériem výběrových řízení, se objevují obavy, že firmy, které usilují o zakázky, nabízejí ceny i pod skutečnými náklady. Tím se však zvyšuje riziko snižování kvality výstavby.

 

Jednou z cest, jak zajistit kvalitu při výstavbě pozemních komunikací, je využití služeb akreditovaných zkušebních laboratoří (AZL). Jak už napovídá význam slova akreditace (z franc. accréditer, z mettre à crédit – ověřit důvěryhodnost), znamená toto slovo v názvu laboratoře záruku kvality její práce, dodržování normových postupů při provádění zkoušek a rovněž požadovanou kvalifikaci jejích pracovníků. Na tyto skutečnosti dohlíží Český institut pro akreditaci v rámci svých pravidelných dozorových návštěv a reakreditací.

 

Ministerstvo dopravy předepisuje užití AZL u státních zakázek. Investor tak má zaručeno nestranné posouzení kvality stavebních prací a materiálů, a to v takovém počtu, který je uveden v  Metodickém pokynu SJ-PK (Systém jakosti v oboru pozemních komunikací) ministerstva a ČSN. Zhotovitelé jsou pak díky tomuto předpisu povinni průběžně dokládat stavebnímu dozoru kvalitu provedených prací kontrolními zkouškami.

 

Služby AZL jsou však využívány i kraji či obcemi, případně soukromými investory při budování infrastruktury nebo při opravách stávajících komunikací. Investoři tak mají průběžné nestranné hodnocení jejich stavebních prací, zda jsou ve shodě s požadavky platných předpisů. Výsledky kontrolních zkoušek jim pak dávají jistotu zaručené životnosti během jejich budoucího užívání nebo může nezávislý výsledek zkoušek včas odhalit problémové místo. Pak lze ihned provést nápravná opatření ještě před zakrytím další konstrukcí. Kontrola kvality ve spolupráci s AZL je tak zárukou objektivního hodnocení požadovaných vlastností budovaných staveb.  Společnou snahou je pak docílit požadované životnosti a zejména bezpečnosti pro budoucí provoz.

 

Autor: Ing. Kamil Podhorný, CONSULTEST s.r.o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *