fraass

Zkouška stanovení teploty lámavosti asfaltů dle Fraasse, známá také jako zkouška Fraasse, je metoda používaná k určení teploty, při které se asfaltové pojivo stává křehkým a začíná se lámat. Tato zkouška poskytuje informace o odolnosti asfaltu vůči nízkým teplotám a je důležitá pro určení jeho vhodnosti pro chladné klimatické podmínky.

Postup zkoušky Fraasse zahrnuje následující kroky:

  1. Příprava vzorků: Vzorky asfaltového pojiva jsou odebrány z konstrukce nebo laboratorně připraveny a připraveny pro zkoušku.

  2. Formování a zahřátí vzorků: Vzorky asfaltu jsou formovány do standardizovaných tvarů, obvykle do tenkých desek, a zahřáté na určitou teplotu.

  3. Zkouška lámavosti: Zahřáté vzorky jsou umístěny do speciálního zařízení, které umožňuje jejich ochlazování pod určitou rychlostí. Teplota vzorků je postupně snižována a měří se teplota, při které začíná asfaltové pojivo praskat a lámat se.

  4. Vyhodnocení výsledků: Naměřená teplota lámavosti je zaznamenána a porovnána s příslušnými normami, specifikacemi nebo požadavky projektu. Nižší teplota lámavosti naznačuje, že asfalt je více náchylný k lámání při nízkých teplotách, což může být nežádoucí v chladných klimatických podmínkách.

Tato zkouška je důležitá pro hodnocení odolnosti asfaltových povrchů vůči nízkým teplotám a pro posouzení jejich vhodnosti pro použití v oblastech s chladným počasím. Důkladná zkouška může pomoci zajistit, že asfalt bude mít požadované vlastnosti pro konkrétní klimatické podmínky a bude schopen odolávat změnám teploty bez vážného poškození.