Měření skiddometrem je technika používaná k posouzení adheze mezi pneumatikami vozidla a povrchem vozovky, často nazývaná také jako měření adheze. Skiddometry jsou zařízení, která měří délku brzdné stopy vozidla na suchém nebo mokrém povrchu. Principem je, že kratší brzdná stopa na daném povrchu indikuje lepší adhezi, zatímco delší brzdná stopa naznačuje horší adhezi.

Provedení měření skiddometrem zahrnuje následující kroky:

  1. Příprava vozidla: Na vozidlo se montuje skiddometr, který obvykle obsahuje senzory pro měření rychlosti a další relevantní údaje.

  2. Měření: Vozidlo je přivedeno na testovací povrch, buď na suchý nebo mokrý povrch, a je následně urychleno na určitou rychlost. Poté je řidičem aktivován brzdící mechanismus, a vozidlo brzdí až do úplného zastavení. Skiddometr přesně měří délku brzdné stopy.

  3. Analýza výsledků: Získaná data o délce brzdné stopy jsou analyzována, aby se zjistilo, jak dobře se pneumatiky vozidla drží povrchu vozovky.

Měření skiddometrem je důležité pro zjištění adheze vozidla na různých typech povrchů, což má významné důsledky pro bezpečnost silničního provozu, zejména za špatných povětrnostních podmínek. Poskytuje také důležité informace pro vývoj pneumatik a technologií pro zlepšení adheze a bezpečnosti vozidel.