Měření retrotek je proces používaný k hodnocení reflexních vlastností povrchu silnice nebo vozovky. Tato metoda se často používá k posouzení viditelnosti a bezpečnosti dopravních značek a horizontálního dopravního značení za různých podmínek osvětlení a povětrnostních podmínek.

Princip měření retrotek spočívá v použití speciálního zařízení, často nazývaného retrotek reflexní měřič, který generuje světelný paprsek směrem k testovanému povrchu, a pak detekuje a měří odraz světla zpět k detektoru na zařízení. Na základě tohoto odrazu lze posoudit reflexní vlastnosti povrchu, což je důležité pro stanovení účinnosti dopravního značení a značek v různých situacích.

Měření retrotek je důležité pro optimalizaci umístění dopravních značek a značení a pro posouzení potřeby údržby a výměny reflexního materiálu na vozovce. Tím přispívá k bezpečnosti silničního provozu tím, že zajišťuje optimální viditelnost a čitelnost dopravních informací pro řidiče za různých podmínek.