proctor

Laboratorní zkouška zhutnitelnosti pomocí zkoušky Proctor standard (PS) a Proctor modifikovaný (PM) jsou metody používané v geotechnickém inženýrství k určení optimální vlhkosti a zhutnitelnosti zemin pro konstrukci silničních podkladů, násypů, příkopů, hrází a dalších zemních konstrukcí.

Základní principy zkoušek Proctor standard a Proctor modifikovaný jsou velmi podobné, liší se však v několika detailech. Obě zkoušky měří objemovou hmotnost zemin v závislosti na obsahu vlhkosti při aplikaci různých stupňů zhutnění.

Zde je stručný popis obou zkoušek:

 1. Zkouška Proctor standard (PS):

  • Při této zkoušce se zemina umístí do válcové formy ve vrstvách a kompakční úsilí se aplikuje pomocí standardního Proctorova válečku o standardní hmotnosti a stanoveného počtu ran.
  • Zemina je zhutňována při různých obsazích vlhkosti, a to od nejnižšího možného až po maximální vlhkost.
  • Pro každou úroveň vlhkosti se měří objemová hmotnost zemin.
  • Zkouška se opakuje s různými úrovněmi kompakce a vlhkosti, dokud není dosaženo optimálního zhutnění.
 2. Zkouška Proctor modifikovaný (PM):

  • Tato zkouška je podobná zkoušce Proctor standard, ale s několika modifikacemi.
  • Místo standardního válečku se používá váleček s vyšší hmotností a větším průměrem.
  • Zhutňování se provádí s vyšší energií, což umožňuje dosáhnout vyššího stupně zhutnění zeminy.
  • Zhutňování se provádí při stejných úrovních vlhkosti jako v případě zkoušky Proctor standard.

Cílem obou zkoušek je získat hodnotu objemové hmotnosti zemin při optimálním stupni zhutnění pro konkrétní typ zeminy a konkrétní inženýrskou aplikaci. Tato data jsou poté použita při návrhu a stavbě zemních konstrukcí pro dosažení požadované stability a pevnosti.