otloukavost

Zkouška otlukovosti kameniva je laboratorní test, který se používá k hodnocení odolnosti zrn kameniva vůči otřesům a tlakovým zatížením. Tato zkouška je důležitá pro posouzení trvanlivosti a odolnosti kameniva, které se používá v různých stavebních aplikacích, jako jsou beton, asfaltové směsi a základové materiály.

Základní princip zkoušky otlukovosti spočívá v aplikaci opakovaných rázů nebo tlakového zatížení na zrno kameniva a následné hodnocení jeho pevnosti a odolnosti vůči těmto otřesům.

Postup zkoušky otlukovosti kameniva  zahrnuje následující kroky:

  1. Příprava vzorku kameniva: Vzorek kameniva je připraven pro zkoušku a může být získán z různých zdrojů, jako jsou těžební lomy.

  2. Aplikace tlakového zatížení nebo rázů: Kamenivo je umístěno do speciálního zařízení, které aplikuje tlakové zatížení nebo rázy na zrna kameniva. Rázy mohou být aplikovány pomocí přístroje nazývaného losovací přístroj.

  3. Hodnocení poškození zrna: Po aplikaci tlakového zatížení nebo rázů jsou zrna kameniva podrobeny vizuálnímu hodnocení, aby se zjistilo, zda došlo k jejich poškození, lámání nebo jiným změnám.

  4. Zpracování výsledků: Výsledky zkoušky jsou zaznamenány a interpretovány, aby se posoudila odolnost kameniva vůči otřesům a tlakovému zatížení.

Zkouška otlukovosti kameniva poskytuje důležité informace o jeho odolnosti a trvanlivosti, což je klíčové pro správný výběr kameniva pro různé stavební aplikace. Přesná definice postupu a kritérií hodnocení může záviset na konkrétních normách a specifikacích platných v daném odvětví nebo oblasti.