ohladitelnost

Zkouška ohladitelnosti kameniva je laboratorní postup, který se zaměřuje na posouzení hladkosti povrchu jednotlivých zrn kameniva. Cílem je identifikovat částice kameniva s hladkým povrchem, které jsou schopny lépe adhezivně reagovat s pojivem (jako je cement v betonu nebo asfaltový pojivo) a optimalizovat tak výslednou kvalitu stavebního materiálu.

V průběhu zkoušky je kamenivo položeno na speciální podložku a pak je podrobeno zátěži nebo otřesům simulujícím míchání s pojivem. Po této fázi je povrchová struktura jednotlivých zrn kameniva vizuálně hodnocena, aby se zjistilo, jaký podíl částic má hladký povrch a tím i vyšší schopnost spojení s pojivem.

Výsledky zkoušky ohladitelnosti jsou důležité pro výběr vhodného kameniva pro různé stavební aplikace. Čím hladší povrch zrn, tím lepší je jeho adhezivní potenciál s pojivem, což přispívá k výsledné pevnosti a kvalitě stavebního materiálu.