Aktuální projekty

  • CESTI TE01020168 – Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI) je projekt zaměřený na technické inovace, jejichž cílem je odstranění nedostatků dnešní dopravní infrastruktury. Věnuje se silniční a kolejové dopravní síti, včetně mostů a tunelů. Průřezově řeší environmentální hlediska, aspekty bezpečnosti a spolehlivosti konstrukcí a systémy efektivního hospodaření. Odpovídá na potřeby nákladově efektivní, materiálově a energeticky udržitelné, technicky trvanlivé, spolehlivé, chytré a trvale dostupné dopravní infrastruktury.
  • WLC TA04030458 – Vyhodnocení silničních technologií na provozovaných vozovkách pro analýzy celkových nákladů na stavbu, údržbu a opravy pozemních komunikací a pro stanovení požadavků na prodloužení životnosti technologií.
  • TH01011292 – Výzkum a aplikace nových technologií stavby a oprav vozovek se sníženou tloušťkou asfaltových vrstev

Projekty řešené v dřívějších letech

  • TA0103152 – Projekt byl zaměřen na ověřování a vývoj nových povrchových úprav krytů cementobetonových vozovek
  • TA02031191 – Výzkum a realizace dodávky asfaltů modifikovaných pryžovým granulátem systémem “just in time” a komplexní servis při výrobě asfaltových směsí
  • TA02030479 – Zavedení zrychlené laboratorní metody podle prEN 12697-49 k měření protismykových vlastností povrchů vozovek a jejich vývoje v závislosti na dopravním zatížení pro snížení nehodovosti a prodloužení životnosti obrusných vrstev
  • TA03030381 – Nové zkušební metody asfaltových pojiv a směsí umožňující prodloužení životnosti asfaltových vozovek

Řešeny jsou rovněž projekty ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a ŘSD. Tyto projekty jsou převážně zaměřeny na bezpečnost a plynulost dopravy.