Akreditovaná zkušební laboratoř

Základní část firmy CONSULTEST s.r.o. tvoří akreditovaná zkušební laboratoř č.1211, akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s. ke zkouškám zemin, stabilizací, kameniv, asfaltů, asfaltových směsí, vrstev vozovek, betonů, povrchových úprav a vlastností stavebních konstrukcí a vozovek, vzorkování kameniv a asfaltových směsí v rozsahu dle přílohy osvědčení o akreditaci.Zkušební laboratoř plní podmínky normy dle ČSN EN ISO/IEC 17 025 splňující požadavky normy pro systém řízení jakosti podle ČSN ISO 9002. Zkušební laboratoř provádí zkoušky dle harmonizovaných evropských norem a českých standardů.

Osvědčení o akreditaci

Certificate of accreditation

Osvědčení systému managementu kvality ISO 9001:2015

Osvědčení systému enviromentálního managmentu ISO 14001:2015

Osvědčení systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001:2018