Základní část firmy CONSULTEST s.r.o. tvoří akreditovaná zkušební laboratoř č.1211, akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s. ke zkouškám zemin, stabilizací, kameniv, asfaltů, asfaltových směsí, vrstev vozovek, betonů, povrchových úprav a vlastností stavebních konstrukcí a vozovek, vzorkování kameniv a asfaltových směsí v rozsahu dle přílohy osvědčení o akreditaci.Zkušební laboratoř plní podmínky normy dle ČSN EN ISO/IEC 17 025 splňující požadavky normy pro systém řízení jakosti podle ČSN ISO 9002. Zkušební laboratoř provádí zkoušky dle harmonizovaných evropských norem a českých standardů.

Osvědčení o akreditaci

Certificate of accreditation

Osvědčení systému managementu kvality ISO 9001:2015

Osvědčení systému enviromentálního managmentu ISO 14001:2015

Osvědčení systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001:2018