Laboratoř provádí akreditované zkoušky v rozsahu přílohy č.1 k Osvědčení o akreditaci č. 347/2016 vydanému 2.6.2016 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Laboratoř je způsobilá na všech pracovištích v ČR využívat flexibilní rozsah akreditace v rozsahu uvedeném v aktuální příloze osvědčení o akreditaci.

Seznam zkoušek zařazených v rámci aktualizace nebo FRA je uveden zde:

Osvedčení o akreditaci 2022 – příloha

Certificate of accreditation 2022 – attachment