AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ provádí

 

Co děláme

PRO BEZPEČNÉ VOZOVKY

 • Vizuální prohlídku komunikací
 • Diagnostiku vozovek
 • Posouzení únosnosti vozovky
 • Vytipování nejhorších míst
 • Návrh způsobu oprav vozovek s určením jejich priorit

 

PRO SNIŽOVÁNÍ NEHODOVOSTI

 • Měření drsnosti vozovek zařízením Griptester
 • Kontrola hmotnosti nákladních automobilů – přetěžování

 

PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Měření hlučnosti
 • Návrhy protihlukových opatření

 

PRO STAVBY

 • Konzultantská činnost při výběrovém řízení na dodavatele
 • Zajištění potřebné projektové dokumentace včetně nacenění
 • Dozorová činnost při realizaci
 • Kontrolně zkušební činnost
 • Posuzování kvality zabudovávaných materiálů na stavbách
 • Posuzování funkčních vlastností asfaltových směsí a vrstev (zhutnitelnost, modul pružnosti, únavové vlastnosti, hlučnost povrchu vozovky při odvalování  pneumatik, odolnost proti tvorbě trvalých deformací a smršťovacích trhlin, aj.)
 • Technickou činnost (tvorba KZP, TeP, kontrola provádění a dodržení četnosti a výsledků zkoušek dle KZP, zastupování zákazníka v problematice kvality na kontrolních dnech stavby, aj.)

 

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

 • Organizace seminářů a školení pracovníků v oblasti silničního stavitelství, stavebních hmot, problematiky technologie a trvanlivosti konstrukcí
 • Certifikace WPS

 

INOVACE

 • Výzkum nových materiálů pro stavbu a opravu vozovek pozemních komunikací a pomoc při jejich zavedení v praxi
 • Technická pomoc při zavádění nových technologií, zejména využitím recyklovatelných materiálů.

 

ZKOUŠKY SOUDNÍHO ZNALCE A ROZHODČÍ ZKOUŠKY