Zkouška fyzikálně-mechanických vlastností kameniva je soubor laboratorních testů, které se provádějí k určení různých aspektů fyzikálních a mechanických charakteristik kameniva. Tyto testy jsou důležité pro posouzení vhodnosti kameniva pro různé stavební aplikace, jako jsou beton, asfaltové směsi, základové materiály a další.

Některé z hlavních zkoušek, které jsou součástí zkoušek fyzikálně-mechanických vlastností kameniva, zahrnují:

  1. Zrnitostní analýza: Tato zkouška se zaměřuje na určení velikostního rozložení zrn kameniva, což je důležité pro správnou gradaci materiálu.

  2. Tvarový index: Tato zkouška hodnotí tvar zrn kameniva, což může ovlivnit jeho chování v betonu nebo asfaltové směsi.

  3. Otlukovost: Tato zkouška měří odolnost kameniva vůči otřesům a tlakovému zatížení, což je důležité pro posouzení jeho trvanlivosti.

  4. Pevnost v prostém tlaku: Tato zkouška poskytuje informace o pevnosti kameniva pod tlakovým zatížením.

  5. Pevnost ve smyku: Tato zkouška měří odolnost kameniva vůči smykovému zatížení, což může být důležité pro jeho použití v některých stavebních aplikacích.

  6. Specifická hmotnost a objemová hmotnost: Tyto hodnoty jsou důležité pro výpočty množství kameniva použitého ve směsích.

  7. Absorpce vody: Tato zkouška měří schopnost kameniva absorbovat vodu, což může ovlivnit jeho chování v betonu nebo asfaltové směsi.

Tyto zkoušky poskytují důležité informace o vlastnostech kameniva, které jsou nezbytné pro navrhování a výrobu kvalitních a trvanlivých stavebních materiálů. Výsledky těchto zkoušek jsou používány k porovnání kameniva z různých zdrojů a k jeho klasifikaci podle různých technických specifikací a standardů.